VAKANTIE 2006

In de Provence, het Franse zuiden
Waait dag aan dag en overal
Een wind die mijn verblijf verbruide
En die men daar pleegt aan te duiden
Met de Mistral

Die felle wind, die maar blijft razen
Van vroeg tot laat, door berg en dal
Om je vin blanc en je Gauloise
Onstuimig uit je hand te blazen
Heet de Mistral

Ik had een leuke vrouw gevonden
Een fabuleuze femme fatale
Maar voor wij iets beginnen konden
Was zij verdwenen en verzwonden
In de Mistral

Die wind vergalde elk pleziertje
En toen ik de couleur locale
Berijmen wou op een A-viertje
...
...
Wel godverdomme, m’n papiertje!!!

(IdW)

(Ongepubliceerd)